Test OSCILATORI

Advertisements

Pojačavač sa FET i mosFET

FET2.01Ovo je prezentacija uz predavanje o pojačavačima sa FET-ovima i mosFET-ovima. Nastavna tema: FET i mosFET. Svaki slajd sadrži pitanje. Ispod pitanja je deo odgovora na postavljeno pitanje. Preporučujem da ga precrtate (prepišete u svesku). Uz svaki slajd ide i usmeno izlaganje i objašnjenje na samom času. Pitanja su ona koja će se pojaviti i na testu.