O autoru

Kiš Robert,

 1. rođen ’59 u Novom Bečeju. 
 2. prvi tranzistor zalemio ’73.
 3. prva štampana pločica ’74. 
 4. prvu radioamatersku radio vezu održao ’75.
 5. položio radioamatersku I klasu ’78.
 6. prvu programsku liniju napisao ’80.
 7. prvi PCB foto postupkom ’81.
 8. prvi mikroračunar sastavio ’82. (galaksija)
 9. diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu ’86. (elektronika – tehnika komunikacija) – diplomski rad – učilo
 10. lovački ispit položio ’87
 11. prvi program za PLC napisao ’88.
 12. prvi program za korišćenje na PC napisao ’89.
 13. prvi PC sastavio ’90.
 14. prvi informatički tečaj održao ’93.
 15. prvi WEB design ’98.
 16. prvi projekat i izvođenje dvosmerne kablovske mreža ’99.
 17. prvi projekat i izvođenje wireless net 2002.
 18. prvi ocenu učeniku dao 2008.
 19. prvi moj učenik diplomirao MEHATRONIKU 2017.
 20. prvi online kurs upisao 2018.
Advertisements